Barszcz, Marek, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska