Wsparcie osób niesamodzielnych oraz ich potrzeby jako przedmiot polityki publicznej w Polsce

Autor

DOI:

https://doi.org/10.24917/20813333.27.3

Słowa kluczowe:

polityka publiczna, wsparcie osób niesamodzielnych, starzenie się, usługi opiekuńcze

Abstrakt

W artykule podjęto próbę prześledzenia najważniejszych kwestii związanych z formowaniem polityki publicznej w zakresie wsparcia osób niesamodzielnych w Polsce. Skrótowo omówiono kierunek zmian zachodzących w refleksji teoretycznej dotyczącej kształtowania polityk publicznych. Następnie zaprezentowano konsekwencje wynikające ze zwiększania się liczby osób z ograniczoną sprawnością, wskazując, że kwestia ta stanowi problem publiczny i jest wyraźnie obecna w agendzie polityki publicznej. Zwrócono także uwagę na różnorodność interesariuszy zaangażowanych w proces formowania polityki publicznej, akcentując konieczność uwzględnienia w niej głosu osób niesamodzielnych. Drugą część artykułu poświęcono prezentacji wyników badania z udziałem osób niesamodzielnych i ich opiekunów. W oparciu o uzyskane dane podjęto rozważania nad dostosowaniem zakresu podstawowych czynności wykonywanych przez opiekunów oraz czasu opieki do potrzeb osób niesamodzielnych.

Pobrania

Opublikowane

2022-01-18