Prawo do informacji publicznej: praktyki na poziomie lokalnym

Autor

DOI:

https://doi.org/10.24917/20813333.27.2

Słowa kluczowe:

informacja publiczna, komunikowanie publiczne, polityka publiczna, województwo opolskie

Abstrakt

W artykule dokonano analizy odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej wysłany drogą elektroniczną na przykładzie gmin województwa opolskiego. Badanie opiera się na monitoringu przeprowadzonym w 64 gminach regionu. Jak się okazuje, istnieje wciąż wysoki odsetek jednostek samorządowych, które nie dochowują tego obowiązku, mimo iż jest on zastrzeżony sankcją karną. Wyniki uzyskane przez autorów potwierdzają wcześniejsze badania prowadzone w Polsce. Ponadto autorzy próbowali zweryfikować, czy udzielenie odpowiedzi na wniosek zależy od wielkości gminy, jej statusu, poziomu wielokulturowości, wskaźnika jakości rządzenia.

Pobrania

Opublikowane

2022-01-18