Sprawne zarządzanie procesami lokalnej integracji cudzoziemców. Dobre praktyki Urzędu Miasta Łodzi

Autor

DOI:

https://doi.org/10.24917/20813333.27.8

Słowa kluczowe:

zarządzanie publiczne, zarządzanie wartością publiczną, włączenie społeczne, integracja imigrantów, migracje międzynarodowe

Abstrakt

Otoczenie, w jakim funkcjonują współczesne miast jest dynamiczne, także w zakresie zmian o charakterze demograficznym. Międzynarodowe migracje ludności stały się zjawiskiem powszechnym i generują nowe wyzwania dla włodarzy miast. Uwzględnienie tego fenomenu w politykach publicznych i zarządzaniu na poziomie lokalnym jest warunkiem sprawnego dostarczania wartości publicznej dla obywateli. Artykuł przedstawia problematykę migracji międzynarodowych w ujęciu teoretycznym. Przedstawiono także niezbędne z punktu widzenia tematu artykułu dane statystyczne. Nacisk został położony na rolę włączenia społecznego cudzoziemców, ich integracji w społeczności lokalnej. W ostatniej części artykułu Autorka prezentuje działania miasta Łodzi we wskazanym zakresie.

Pobrania

Opublikowane

2022-01-18