Recenzja

  • Katarzyna Sobolewska-Myślik Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Abstrakt

Recenzja Katarzyna Grzybowska-Walecka, Wojciech Gagatek (red.). 2016.
Oblicza demokracji. Partie i systemy partyjne w ujęciu Petera Maira,
Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej; Warszawa: Centrum Europejskie
Uniwersytetu Warszawskiego, ss. 410
Opublikowane
2018-09-18