Ogłoszenia

Redakcja czasopisma postanowiła, aby w 2023 roku tematem przewodnim uczynić kwestię roli, znaczenia, przeszłości, teraźniejszości i przyszłości Ukrainy zarówno w geopolitycznym, międzynarodowym wymiarze, jak i subregionalnym – środkowoeuropejskim.

 

W szczególności serdecznie zapraszamy do nadsyłania tekstów dotyczących:

-bieżącej agresji Rosji, wojny hybrydowej, walki informacyjnej skierowanej przeciwko Ukrainie,

-zmieniającej się sytuacji geopolitycznej w Europie Środkowej,

-kształtowania się wzajemnych relacji polsko-ukraińskich na przestrzeni wieków,

-współpracy Ukrainy z państwami regionu,

-potencjału gospodarczego, społecznego, technologicznego, ludnościowego Ukrainy,

-kondycji ukraińskiego społeczeństwa obywatelskiego.

-innych tekstów powiązanych tematycznie z przewodnią problematyką.

 

 

Terminy:

Nadsyłanie propozycji tematów i innych zapytań na skrzynkę mailową sekretarza redakcji czasopisma Annales Universitatis Academiae "Studia Politologica": sabina.sanetra-polgrabi@up.krakow.pl w terminie do 31.12.2022 roku.

 

Nadsyłanie przez zainteresowanych gotowych tekstów do 28.02.2023 roku. Maszynopisy artykułów autorzy powinni przesyłać do czasopisma „Annales Universitatis Academiae "Studia Politologica” tylko za pośrednictwem strony Open Journal Systemshttps://studiapolitologica.up.krakow.pl/about/submissions.

 

 

Maszynopisy niespełniające wymagań redakcyjnych będą zwracane do autorów z prośbą o uzupełnienia ­- jeszcze przed skierowaniem ich do recenzji. (Szczegółowe wytyczne na stronie czasopisma)

Teksty powinny być zapisane w formacie Word (.docx) i mieć maksymalnie 1 arkusz (40 tys. znaków). Wszystkie teksty przechodzą proces recenzji (double-blind peer-review). Artykuły publikowane są w otwartym dostępie na licencji CC-BY-NC-ND 3.0 PL)

Redakcja i publikacja artykułów w „Annales Universitatis Academiae "Studia Politologica” jest bezpłatna. Za publikację Autor otrzymuje 40 pkt.