Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

Robert Kłaczyński

Sekretarz Redakcji

Sabina Sanetra-Półgrabi

Redaktorzy tematyczni:

Doktryny polityczne i polska myśl polityczna – dr hab. Stanisław Kilian, prof. UP, dr Agata Tasak 

Samorząd terytorialny – dr Ryszard Kozioł 

Stosunki międzynarodowe – dr Karol Bieniek, dr Przemysław Łukasik

Studia obszarowe - prof. dr hab. Jan Rydel

Italian Studies - dr hab. Stefan Bielański, prof. UP 

Bezpieczeństwo międzynarodowe - dr hab. Grzegorz Nycz, prof. UP

System polityczny RP – dr Edyta Chrobaczyńska-Plucińska

Teoria polityki – dr hab. Radosław Marzęcki, prof. UP 

Prawa człowieka i środki ich ochrony – dr Bogumił Naleziński 

Media i komunikowanie społeczne - dr hab. Krzysztof Gurba, prof. UP

Zarządzanie publiczne - prof. dr hab. Jacek Sroka

Polityki publiczne – dr Joanna Podgórska-Rykała

Polityki lokalne - dr Sabina Sanetra-Półgrabi, mgr Paweł Ostachowski

Redaktor statystyczny

Grzegorz Foryś

Rada Naukowa:

dr hab. Gracjan Cimek (Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni), Polska

dr hab. Wojciech Grabowski (Uniwersytet Gdański), Polska 

prof. Ekaterina Koldunova (MGIMO – University),  Rosja 

prof. dr Andrej Kreutz (University of Calgary), Kanada 

prof. Jie-Hyun Lim (Uniwersytet Hanyang, Seul), Korea Południowa  

prof. Marek Payerhin (University of Lynchburg), USA 

dr hab. Beata Przybylska-Maszner (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Polska

prof. Alessandro Vitale (Università degli Studi di Milano), Włochy 

​dr hab. Jakub Zajączkowski (Uniwersytet Warszawski), Polska

prof. dr hab. Radosław Zenderowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), Polska

Recenzenci 2018-2022

 • dr hab. Marek Delong (PRz, PWSW  w Przemyślu)
 • prof. dr hab. Tadeusz Godlewski (UMK)
 • dr hab. Agnieszka Hess (UJ)
 • dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek (UW)
 • dr hab. Danuta Kabat-Rudnicka (UEK w Krakowie)
 • dr hab. Dominika Kasprowicz (UJ)
 • dr hab. Bogusław Kotarba (URz)
 • dr hab. Tomasz Kubin (UŚ)
 • dr hab. Julian Kwiek (prof. AGH)
 • dr hab. Krzysztof Łabędź (WSF-P "Ignatianum")
 • dr hab. Paweł Malendowicz (prof. UKW)
 • dr hab. Arkadiusz Modrzejewski (prof. UG)
 • dr hab. Jarosław Nocoń (prof. UG)
 • dr hab. Rafał Ożarowski (prof. WSAiB, Gdynia)
 • dr hab. Danuta Plecka (prof. UMK)
 • dr hab. Katarzyna Pokorna-Ignatowicz (Akademia Krakowska im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
 • dr hab. Leszek Porębski (prof. AGH)
 • dr hab. Daniel Przastek (UW)
 • dr hab. Marek Rewizorski (prof. UG)
 • prof. Marci Shore (Yale Yniversity)
 • dr hab. Michał Strzelecki (prof. UMK)
 • dr hab. Monika Ślufińska, prof. UJ
 • prof. dr hab. Jan Wiktor Tkaczyński (UJ)
 • dr hab. Łukasz Tomczak (prof. USz)